Actueel dieren

VacciCheck Titerbepaling voor enting

In de praktijk is men gewend om jaarlijks alle honden te vaccineren. Dit wordt gecombineerd met een klinisch onderzoek om de algemene gezondheid van uw hond te controleren en eventuele aandoeningen in een vroeg stadium te diagnostiseren.

De laatste jaren is er een discussie gaande over de noodzaak van dit jaarlijks vaccineren. De cocktail tegen parvo, hondenziekte en (adenovirus)besmettelijke leverziekte wordt op basis van wetenschappelijk onderzoek nu al eenmaal in de drie jaar gegeven. Er zijn echter aanwijzingen dat voor sommige honden deze bescherming zelfs nog langer aanhoudt na vaccinatie.

De ziekte van Weil (leptospirose) moet overigens wel jaarlijks gegeven worden. Deze ziekte wordt door rattenurine overgebracht en kan ernstige ziekteverschijnselen geven.

HOE WEET IK OF MIJN HOND GEËNT MOET WORDEN VOOR PARVO/HONDENZIEKTE/LEVERZIEKTE?

Indien u wilt weten of uw hond langer beschermd is dan 3 jaar door voorgaande vaccinatie(s) is het nu mogelijk om dit via de VacciCheck titerbepaling vooraf te controleren.

Het is een redelijk simpele procedure; er wordt een klein beetje bloed afgenomen bij uw dier en na ongeveer 20 min is de uitslag bekend. Op deze manier wordt per individueel dier bepaald of er nog voldoende antistoffen in het bloed aanwezig zijn voor een goede bescherming tegen parvo, hondenziekte en besmettelijke leverziekte. Indien voldoende hoeft er dit jaar niet gevaccineerd te worden voor deze ziekten. De ziekte van Weil dient wel elk jaar herhaald te worden om een afdoende bescherming te verkrijgen.

De betrouwbaarheid van deze test is goed. Meer informatie over de test kunt u vinden op www.nmlhealth.com. De rabiës en kennelhoest entingen blijven onveranderd.

HOE KAN IK DEZE TEST LATEN UITVOEREN?

U kunt hiervoor bij ons een afspraak maken 010 4186826. Het advies voor titeren is jaarlijks behalve als de hond de cocktail heeft gehad waarbij het hervaccineren na 3 jaar zou gebeuren dan kan er na 3 jaar weer getiterd worden.

Natuurlijk is deze test niet verplicht. U kunt ook jaarlijks volgens het aanbevolen schema vaccineren.