Actueel dieren

Gevolgen Brexit voor huisdieren

Bent u van plan uw hond of kat mee te nemen naar het Verenigd Koninkrijk? Dan willen we u er op wijzen dat de regels hiervoor waarschijnlijk strenger gaan worden. Bij een harde Brexit zal de Europese Unie vermoedelijk de extra eis gaan stellen dat honden en katten een bloedtest ondergaan moeten hebben voordat zij de Europese Unie in mogen. Uit deze test blijkt of de enting tegen hondsdolheid goed is aangeslagen. Mogelijk voert het Verenigd Koninkrijk strengere regels in.

Het is uiteraard nog onzeker hoe het hele Brexit-proces gaat verlopen en wat de uiteindelijke uitkomst gaat zijn voor de invoerregels m.b.t. huisdieren. Nu al gelden de regels dat het dier een microchip, geldig Europees dierenpaspoort en een geldige vaccinatie tegen hondsdolheid (Rabies) moet hebben. Daarnaast moet tussen 24-120 uur voor vertrek naar het Verenigd Koninkrijk een ontwormbehandeling door de dierenarts gegeven worden. De verwachting is dat deze regels sowieso van kracht blijven.

Wilt u er zeker van zijn dat u na de Brexit nog zonder problemen met uw huisdier van/naar het Verenigd Koninkrijk kunt reizen, dan raden we aan om de bloedtest voor de zekerheid al enkele maanden voor uw reis uit te laten voeren. Dit omdat het ongeveer 10-14 dagen duurt voordat we na bloedafname uitslagen hebben en omdat er mogelijk nog een ‘wachttijd’ komt vanaf het moment van een goede uitslag. Let op, deze wachtijd kan nul zijn, maar ook oplopen tot 6 maanden. Dit is nu nog niet bekend. De bloeduitslag (Rabies-titerbepaling) blijft in principe geldig zolang het dier steeds voor het verlopen van de rabies vaccinatie opnieuw gevaccineerd wordt.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, dan kunt u ons uiteraard bellen, mailen of even langskomen. Meer informatie kunt u vinden op https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2019/02/25/invoercontroles-op-gezelschapsdieren-na-harde-brexit .

Vaccineren op maat bij Dierenkliniek Hillegersberg

In de praktijk is men van oudsher gewend om jaarlijks alle honden en katten te vaccineren. Dit wordt gecombineerd met een klinisch onderzoek om de algemene gezondheid van uw dier te controleren en eventuele aandoeningen in een vroeg stadium te diagnosticeren.

De laatste jaren is er veel discussie over de noodzaak van dit jaarlijks vaccineren. Sommige eigenaren kiezen er daarom voor hun dier niet of minder vaak te laten vaccineren, omdat ze denken dat hun dier al voldoende beschermd is of dat de entingen belastend zijn.

Ook wij als dierenkliniek kijken natuurlijk kritisch naar de noodzaak van de verschillende vaccinaties. Ons streven is simpel: We willen een optimale bescherming voor uw huisdier bieden met zo min mogelijk belasting. In ons vaccinatieschema worden al een aantal vaccinaties die vroeger nog jaarlijks werden gegeven (Parvo, hondenziekte, besmettelijke leverziekte en kattenziekte), nu op basis van wetenschappelijk onderzoek nog maar eenmaal per 3 jaar gegeven. Uit nieuwe wetenschappelijke studies blijkt dat de bescherming bij een deel van de dieren nog langer aanhoudt dan 3 jaar.

De Vaccicheck

U kunt bij ons nu ook terecht voor de VacciCheck. De VacciCheck-test geeft aan of uw hond of kat antistoffen heeft tegen de meest voorkomende ziekten waartegen wordt gevaccineerd. De hoeveelheid antistoffen in het bloed (de titer) is de maat voor de afweer van uw dier. Als de titer hoog genoeg is, is vaccinatie niet nodig. Dit biedt nog meer mogelijkheden om zo min mogelijk te vaccineren en toch te weten dat uw dier goed beschermd is. Niet enten is wat ons betreft geen oplossing, meten is weten!

Het is een simpele en betrouwbare bloedtest en we hebben maar een paar druppels bloed nodig. De test kan worden gecombineerd met de jaarlijkse gezond­heidscontrole en eventuele enting tegen Weil, kennelhoest, niesziekte of hondsdolheid.

Wanneer is de Vaccicheck zinvol:

  • voor alle dieren om onnodige vaccinatie te voorkomen zodat het immuunsysteem niet onnodig wordt belast met een enting
  • voor dieren die gevoelig hebben gereageerd op vaccinaties
  • voor zieke dieren, bijvoorbeeld dieren met een auto-immuunziekte of epilepsie, om zo min mogelijk te enten
  • voor het opstellen van een individueel vaccinatieschema voor pups. Met de VacciCheck kan worden bepaald wat het beste moment is om te starten met enten. (maternale immuniteit)
  • om te controleren of vaccinaties zijn aangeslagen
  • check bij honden van één jaar, om te weten of er voldoende antilichamen zijn opgebouwd
  • bij oude dieren, kijken of ze voldoende beschermd zijn, zodat ze geen overbodige enting krijgen
  • bij dieren waarvan de vaccinatiestatus onbekend is (bijv. dieren uit het buitenland, zwerfdieren), om te kijken of ze beschermd zijn

Waarvoor kan worden getest?

Hond: Parvo, Hondenziekte (Distemper) en besmettelijke leverziekte (Hepatitis).

Kat: Kattenziekte (Panleukopenie).

De Vaccicheck geeft ook een uitslag geeft over antilichamen tegen niesziekte (herpes en calici). Omdat voor deze ziektes het verband tussen de hoeveelheid antilichamen  en beschermende afweer tegen infectie minder goed is, nemen we op basis van deze uitslag geen conclusies m.b.t. het wel of niet herhalen van de vaccinatie.

Het is niet mogelijk om te testen op de Ziekte van Weil (Leptospirose) en kennelhoest. De vaccins hiertegen geven ook relatief korte bescherming en dienen daarom jaarlijks herhaald te worden.

Gaat uw dier naar een kennel/pension, show of asiel?

De Raad van Beheer, Dibevo en de KNMvD geven aan dat een positieve titerbepaling een geldig alternatief is voor de vaccinaties tegen hondenziekte, parvo, besmettelijke leverziekte en kattenziekte. Echter sommige kennels/pensions houden hun eigen regels aan. Informeer daarom altijd vooraf of zij de Vaccicheck uitslag accepteren. Laat ook de dierenarts in het entingsboekje de uitslag invullen en wat de geldigheidstermijn van de uitslag is.

Praktische zaken

De kosten van de Vaccicheck zijn 45 euro per dier. Daarnaast betaalt u de kosten van de benodigde vaccinaties en het vaccinatieconsult. Binnen enkele dagen geven we de uitslag van de test door. Indien de hoeveelheid antilichamen onvoldoende blijkt, maken we een nieuwe afspraak om de benodigde entingen te geven (u betaalt dan niet opnieuw voor een vaccinatieconsult).

Hondenrolstoel

Hier leest u alles over wat een Hondenrolstoel is, wat hij doet en welke hond u bijzonder blij zult maken met dit hulpmiddel.  https://hondenrolstoel.nl/